ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2731/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้ใน 
ชนาด 30 เตียง ตามแบบเลขที่ 2731/2562