รับสมัครงาน

โรงพยาบาลสองแคว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561