ติดต่อเรา

 ที่อยู่ : โรงพยาบาลสองแคว 99 หมู่ 2 บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160

โทร : 054-718-817

ฉุกเฉิน : 054-718-855

รับเรื่องร้องทุกข์ : 054-718-455

แฟกซ์ : 054-718-809 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) : songkwae-hospital@hotmail.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ