ติดต่อเรา

 ที่อยู่ : 

        โรงพยาบาลสองแคว

         99 หมู่ 2 บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160

Tel : 054-777-085

Fax : 054-777-087 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ