แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้ใน 
ชนาด 30 เตียง ตามแบบเลขที่ 2731/2562