ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน