รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน)

โรงพยาบาลสองแควเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) 2 อัตรา
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ ตั้งแต่ 4 - 17 เม.ย. 2562 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 น. - 16.00 น.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วันพุธ ที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 16.00 น.
- กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันพฤหัสบดี ที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสองแคว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 054-777085