ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด