ช่องทางบริจาคเงินให้โรงพยาบาล

ช่องทางรับเงินบริจาค โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน

ธนาคารออมสิน

ชื่อบัญชี เงินบริจาคของโรงพยาบาลสองแคว

เลขที่บัญชี 0202 983 503 47