เลื่อนงานทอดผ้าป่าการกุศลโรงพยบาลสองแคว

ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการถวายผ้าป่า

เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00น.