รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

*โรงพยาบาลสองแคว ขอแจ้งประชาสัมพันธ์* ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

- ตำแหน่ง  พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย ตั้งแต่อายุ 21 ปี และอายุไม่เกิน 35 ปี 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 18  มิถุนายน  2564   ในวันเวลาราชการ ผู้ประสงค์สมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้