ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร : ผู้สนใจจะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ โรงพยาบาลสองแคว     

ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

                - ภาคเช้า เวลา  08.30 น. – 12.00  น.

                - ภาคบ่าย เวลา  13.00 น. – 16.30 น.