รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ลำดับ                   ชื่อ สกุล

  01                     นางสาวกุลิสรา  ปุกคาม

โรงพยาบาลสองแคว  จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลสองแคว