ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 3 ห้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 3 ห้อง