ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลสองแคว จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )  ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 2 อัตรา         

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ  ตั้งแต่วันที่ 1 - 13  ธันวาคม 2564  ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่  08.30 -  16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 05471 8817