ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ในวันที่ 17 ธ.ค. 2564 เวลา 10.00 น.