กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายงด การให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และครอบครัวในทุกโอกาส no gift policy ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือกิจกรรมจิตอาสาแทน