ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 
 
โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา จึงมีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัคร สามารถยื่นใบสมัครที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสองแคว ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 มกราคม 2565  ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในเวลาราชการเท่านั้น)