รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

 ประกาศโรงพยาบาลสองแคว

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1  พนักงานทำความสะอาด

จำนวน  1  อัตรา   (ชาย/หญิง) 

ตั้งแต่วันที่ 3 – 7  ตุลาคม  2565 

ในวันและเวลาราชการ