เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

โรงพยาบาลสองแคว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
3 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
4 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ให้ติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ ชั้น 2 โรงพยาบาลสองแคว ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
- ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
- ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น.