เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ( รายวัน ) 3 ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลสองแคว เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )