เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลสองแคว

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร           จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 กันยายน  2566