ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง