ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสองแคว จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุม โรงพยาบาลสองแคว และ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป