ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

ให้ผู้มีรายชื่อ ลำดับ ที่ 1 มารายงานตัว วันจันทร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ..  2566   เป็นต้นไป ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น โรงพยาบาลสองแคว  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 . หากไม่มารายงานตัวตาม วันเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์