ทำบุญตักบาตรพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2566