มูลนิธิ พอ.สว. อ.สองแคว 2566

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566