รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน