ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายงานตัว วันอังคาร ที่ 2 เดือน มกราคม พ..  2567   เป็นต้นไป ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น โรงพยาบาลสองแคว  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 . หากไม่มารายงานตัวตาม วันเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์