ประกาศเรียกบุคคลเข้ามารายงานตัว                                  ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ลำดับที่ 2