แผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์