ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ